Ölçümleme

 

DENİZEL ALAN ARAŞTIRMA

Merkezimizde yürütülen deniz araştırmaları kapsamında, denizel alanlarda yapılan ölçümleme, haritalama, raporlama ve su altı koşullarının analizi yapılmaktadır.

Nitelik gerektiren sayısal modelleme tahmin çalışmalar için yüksek kalitede meteorolojik ve oşinografik verilere ihtiyaç vardır. Bu oluşturulan modellerin doğruluğunu onaylamak için zamana yayılan verilerle oluşturulması çok önem taşır.

1. Denizsel Alan Araştırmalarında Laboratuvarımızda Yapılan Fiziksel ve Biyokimyasal Analizler

 

Parametre

Kullanılan Standart

Ücret

Su Sıcaklığı

 

Sorunuz

Su Tuzluluğu

 

Sorunuz

İletkenlik

TS 9748 EN 27888 Su Kalitesi- Elektriksel İletkenlik Tayini

Sorunuz

Çözünmüş Oksijen

TS 5677 Çözünmüş Oksijen Tayini – Elektrokimyasal  Sonda  Metot

Sorunuz

Bulanıklık

TS 5091 EN ISO 7027

Sorunuz

pH

TS 3263 ISO 10523 (1999) Su Kalitesi - pH Tayini

Sorunuz

Seki disk derinliği

 

Sorunuz

Renk

TS EN ISO 7887

 

Toplam ve Bileşik Alkalinite

TS 3790 EN ISO 9963-1

 

Nitrat (NO3) Azotu

TS ISO 7890-3

Sorunuz

Nitrit (NO2) Azotu

TS 7526

Sorunuz

Toplam Amonyak Azotu (TA-N)

İyon Seçici Elektrot Yöntemi AWWA 4500-NH3-D 21st ed. 2005

Sorunuz

Toplam fosfor

Standart Methods, 1989, 4500 PC.(Vanadomolibdofosforik asit ile kolorimetrik yöntemle Fosfor Tayini)

Sorunuz

Toplam Askıda Katı Madde

TS EN 872

Sorunuz

Klorofil a

APHA 1995

Sorunuz

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD)

TS 2789 ISO 6060 Su kalitesi: Kimyasal oksijen ihtiyacı dikromat metodları

Sorunuz

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOD)

TSE EN ISO 10707

Sorunuz

Toplam Koliform

TS EN ISO 9308-1 Su kalitesi - Membran Filtre yöntemiyle escherichia coli ve koliform bakterilerin tespiti

Sorunuz

Fekal Koliform

TS EN ISO 9308-1 Su kalitesi - Membran Filtre yöntemiyle escherichia coli ve koliform bakterilerin tespiti

Sorunuz

e. coli

TS EN ISO 9308-1 Su kalitesi - Membran Filtre yöntemiyle escherichia coli ve koliform bakterilerin tespiti

Sorunuz

p. aeruginosa

EN ISO 16266:2009-03 Membran Filtre Yöntemiyle pseudomonas aerugınosa tespiti

Sorunuz

Fekal Streptokok Tayini

TS EN ISO 7899-2 Membran Süzme Yöntemi ile

Sorunuz

Toplam Bakteri

TS EN ISO 6222 Su kalitesi -  kültürü yapılabilen Mikroorganizmaların sayımı Agar besiyerinde asılama ile koloni sayımı

Sorunuz

Plankton örneklemesi

 

Sorunuz

 

2. Meteorolojik Ölçümler

İklimsel verilerin öğrenilmesi ve izlenmesi çalışmasıdır

Parametre

Ücret

Rüzgar hızı ve yönü

Sorunuz

Hava basıncı ve sıcaklığı

Sorunuz

 

3. Oşinografik Ölçümler

Parametre

Ücret

Akıntı hızı ve akıntı yönü ölçümü

Sorunuz

Dalga yüksekliği ve dalga periyodu

Sorunuz

 

4. Batimetrik Ölçümlemeler

 

ÖNEMLİ: Çalışmaya göre yöntemler değişiklik gösterebilir.

 

SORULARINIZ İÇİN İLETİŞİM NUMARALARI

Prof. Dr. Lale BALAS (312) 582 3217

Dr. Pelin (Fidanoğlu) YILDIRIM (312) 582 32 30

 

 

background image