Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesinde araştırmacılarımız tarafından geliştirilen HYDROTAM 3D Modeli kullanılmıştır - Deniz ve Su Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DENAM)