Su ve Atıksu Analizleri

 

SU VE ATIKSU ANALİZLERİ

------- Sanayi, kamu kuruluşları, turizm işletmeleri ve denizel alan projeleri için su ve atık su analizleri (Deniz Suyu  Analizleri)

 

------- Denizel alanda Anlık ve Sürekli Su kalitesi İzleme İzleme (Deniz Suyu  Analizleri)

 

------- Kıyısal Alanda Sürekli Su kalitesi İzleme İzleme (Kıyısal Su Su kalitesi  Analizleri)

 

Parametre

Kullanılan Standart

Ücret

Su Sıcaklığı

 

Sorunuz

Su Tuzluluğu

 

Sorunuz

İletkenlik

TS 9748 EN 27888 Su Kalitesi- Elektriksel İletkenlik Tayini

Sorunuz

Çözünmüş Oksijen

TS 5677 Çözünmüş Oksijen Tayini – Elektrokimyasal  Sonda  Metot

Sorunuz

Bulanıklık

TS 5091 EN ISO 7027

Sorunuz

pH

TS 3263 ISO 10523 (1999) Su Kalitesi - pH Tayini

Sorunuz

Seki disk derinliği

 

Sorunuz

Renk

TS EN ISO 7887

 

Toplam ve Bileşik Alkalinite

TS 3790 EN ISO 9963-1

 

Nitrat (NO3) Azotu

TS ISO 7890-3

Sorunuz

Nitrit (NO2) Azotu

TS 7526

Sorunuz

Toplam Amonyak Azotu (TA-N)

İyon Seçici Elektrot Yöntemi AWWA 4500-NH3-D 21st ed. 2005

Sorunuz

Toplam fosfor

Standart Methods, 1989, 4500 PC.(Vanadomolibdofosforik asit ile kolorimetrik yöntemle Fosfor Tayini)

Sorunuz

Toplam Askıda Katı Madde

TS EN 872

Sorunuz

Klorofil a

APHA 1995

Sorunuz

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD)

TS 2789 ISO 6060 Su kalitesi: Kimyasal oksijen ihtiyacı dikromat metodları

Sorunuz

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOD)

TSE EN ISO 10707

Sorunuz

Toplam Koliform

TS EN ISO 9308-1 Su kalitesi - Membran Filtre yöntemiyle escherichia coli ve koliform bakterilerin tespiti

Sorunuz

Fekal Koliform

TS EN ISO 9308-1 Su kalitesi - Membran Filtre yöntemiyle escherichia coli ve koliform bakterilerin tespiti

Sorunuz

e. coli

TS EN ISO 9308-1 Su kalitesi - Membran Filtre yöntemiyle escherichia coli ve koliform bakterilerin tespiti

Sorunuz

p. aeruginosa

EN ISO 16266:2009-03 Membran Filtre Yöntemiyle pseudomonas aerugınosa tespiti

Sorunuz

Fekal Streptokok Tayini

TS EN ISO 7899-2 Membran Süzme Yöntemi ile

Sorunuz

Toplam Bakteri

TS EN ISO 6222 Su kalitesi -  kültürü yapılabilen Mikroorganizmaların sayımı Agar besiyerinde asılama ile koloni sayımı

Sorunuz

 

 

 

 

SORULARINIZ İÇİN İLETİŞİM NUMARALARI

Prof. Dr. Lale BALAS (312) 582 3217

Dr. Pelin (Fidanoğlu) YILDIRIM (312) 582 32 30