Su ve Atıksu Analizleri

 

SU VE ATIKSU ANALİZLERİ

Sanayi, kamu kuruluşları, turizm işletmeleri ve denizel alan projeleri için su ve akıtk su analizleri

Parametre

Kullanılan Standart

Ücret

Su Sıcaklığı

 

Sorunuz

Su Tuzluluğu

 

Sorunuz

İletkenlik

TS 9748 EN 27888 Su Kalitesi- Elektriksel İletkenlik Tayini

Sorunuz

Çözünmüş Oksijen

TS 5677 Çözünmüş Oksijen Tayini – Elektrokimyasal  Sonda  Metot

Sorunuz

Bulanıklık

TS 5091 EN ISO 7027

Sorunuz

pH

TS 3263 ISO 10523 (1999) Su Kalitesi - pH Tayini

Sorunuz

Seki disk derinliği

 

Sorunuz

Renk

TS EN ISO 7887

 

Toplam ve Bileşik Alkalinite

TS 3790 EN ISO 9963-1

 

Nitrat (NO3) Azotu

TS ISO 7890-3

Sorunuz

Nitrit (NO2) Azotu

TS 7526

Sorunuz

Toplam Amonyak Azotu (TA-N)

İyon Seçici Elektrot Yöntemi AWWA 4500-NH3-D 21st ed. 2005

Sorunuz

Toplam fosfor

Standart Methods, 1989, 4500 PC.(Vanadomolibdofosforik asit ile kolorimetrik yöntemle Fosfor Tayini)

Sorunuz

Toplam Askıda Katı Madde

TS EN 872

Sorunuz

Klorofil a

APHA 1995

Sorunuz

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD)

TS 2789 ISO 6060 Su kalitesi: Kimyasal oksijen ihtiyacı dikromat metodları

Sorunuz

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOD)

TSE EN ISO 10707

Sorunuz

Toplam Koliform

TS EN ISO 9308-1 Su kalitesi - Membran Filtre yöntemiyle escherichia coli ve koliform bakterilerin tespiti

Sorunuz

Fekal Koliform

TS EN ISO 9308-1 Su kalitesi - Membran Filtre yöntemiyle escherichia coli ve koliform bakterilerin tespiti

Sorunuz

e. coli

TS EN ISO 9308-1 Su kalitesi - Membran Filtre yöntemiyle escherichia coli ve koliform bakterilerin tespiti

Sorunuz

p. aeruginosa

EN ISO 16266:2009-03 Membran Filtre Yöntemiyle pseudomonas aerugınosa tespiti

Sorunuz

Fekal Streptokok Tayini

TS EN ISO 7899-2 Membran Süzme Yöntemi ile

Sorunuz

Toplam Bakteri

TS EN ISO 6222 Su kalitesi -  kültürü yapılabilen Mikroorganizmaların sayımı Agar besiyerinde asılama ile koloni sayımı

Sorunuz

 

 

 

 

SORULARINIZ İÇİN İLETİŞİM NUMARALARI

Prof. Dr. Lale BALAS (312) 582 3217

Dr. Pelin (Fidanoğlu) YILDIRIM (312) 582 32 30