Faaliyetler

Kıyı ve Deniz Yapıları Planlaması

 

-Liman, İskele, Marina, Su alma ve Deşarj Yapılarının Planlaması,
 
-Kıyı koruma ve düzenleme projeleri,

-Taş dolgu dalgakıranların ve mahmuzların tasarımı,

-Ağırlık tipi ve keson dalgakıranların tasarımı,

-Batık tip dalgakıranların tasarımı,
 
-Dinamik denge profilli dalgakıranların tasarımı,

-Risk ve güvenirliğe dayalı istatistiksel tasarım,
 
-Monte Carlo Benzeşimi ile tasarım.

 

Planlama ve Fizibilite

 

-İskele, Liman, Tesis Fizibiliteleri,

-Fizibilite Etüdü ve Ekonomik Analiz,

-Ekipman ve İş Programları,

-Liman Planlaması ,

-Yat Limanları Ekipman Planlaması,

-Endüstriyel Limanlarda Ekipman Planlaması,

-Altyapı Üstyapı Planlaması Tasarımı,

-CPM, PERT ve Monte Carlo Benzeşimi ile İnşaat Planlaması,

-İnşaat Aşamasında Dalga Hasar Riskinin Belirlenmesi.

 

Sayısal Modelleme Çalışmaları

 

-Monte Carlo Benzeşimi ile Yapısal Yük ve Dayanım Modellenmesi,

-Deniz Ortamında Sıcaklık, Yoğunluk Değişiminin Modellemesi,

-Yük Parametrelerinin İstatistiksel Dağılımı ve Oluşma Olasılıkları,

-Akıntı ve Taşınım Olayları Hidrolik ve Matematiksel Modellemesi,

-Sediment Taşınımı Hidrolik ve Matemetiksel Modellemesi,

-En Büyük Değer ve Uzun Dönem Dalga İstatistikleri.

-Güvenirliğe Dayalı Tasarım Esasları ve Kriterleri...

 
 Deniz Ölçümleri
 

-Akıntı Ölçümü,

-Batimetri Ölçümü,

-Rüzgar Ölçümü,
 
-Su Kalitesi Ölçümü,

-Askıda Katı Madde Taşınımı,

-Sediment Dane Çapı Belirlenmesi,

 
 

Kıyı ve Deniz Yapıları Tasarımı

 

-Taş dolgu dalgakıranların ve mahmuzların tasarımı,

-Ağırlık tipi ve keson dalgakıranların tasarımı,

-Batık tip dalgakıranların tasarımı,

-Dinamik denge profilli dalgakıranların tasarımı,

-Risk ve güvenirliğe dayalı istatistiksel tasarım,

-Monte Carlo Benzeşimi ile tasarım.