Duyurular

TÜBİTAK 1002 PROJESİ No:114Y806

DENİZEL ORTAMIN TUZLU VE SICAK SU DEŞARJI
 
Proje Özeti

Gelişen teknolojiyle birlikte artan tüketimi ve enerji talebini karşılamak için pek çok tesis faaliyete girmektedir. Nükleer santraller, termik santraller ve pek çok fabrikada soğutma işleminin suyla sağlanmasıyla atık termal su açığa çıkar. Deniz suyundan tatlı su üreten desalinasyon tesislerinden çıkan yüksek tuzluluk oranına sahip suların denizel alıcı ortama verilmesiyle ise yoğun atık su deşarjı yapılmış olunur. Alıcı ortamdan daha yüksek sıcaklıkta ve tuzlulukta bulunan atık su, alıcı ortam ekosisteminin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olur. Bilindiği gibi Dünya’daki suyun hacimsel olarak %97’si deniz ve okyanuslarda bulunmaktadır. Deniz suyundaki tuzun uzaklaştırılması durumunda, tatlı su kullanımı bakımından çok büyük bir potansiyel ortaya koyabileceği de açıktır. Bu projede tuzlu ve sıcak atıksuyu dağılım ve yayılımının sayısal olarak modellenmesi için üç boyutlu hidrodinamik ve taşınım modeli hazırlanacaktır. Bu sayede yüksek tuzluluk ve sıcaklığa sahip atıksuyun deniz ortamındaki dağılım ve yayılımları farklı senaryolar ile irdelenebilecek, uygun deşarj yapısının tasarımında karar destek sistemi olarak kullanılabilecek bir model geliştirilmiş olacaktır. CORMIX (CORJET), VISUAL PLUMES (UM3) yazılımları da senaryolara uygulanacak ve hazırlanacak model ile karşılaştırmaları yapılacaktır.